Privatumo taisyklės

Mes gerbiame Jūsų privatumą ir užtikriname asmens duomenų apsaugą pagal šias taisykles:

  • Tinkamam užsakymo įvykdymui, Jūs turite nurodyti būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą;
  • Pateikę užsakymą Jūs sutinkate, o mes patvirtiname, kad Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik užsakymo įvykdymui bei tiesioginės rinkodaros tikslais;
  • Įsipareigojame neatskleisti Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja LR teisės aktų numatyta tvarka.